Saturday, 19/10/2019 - 14:26|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS DTNT Châu Thành - | Chủ đề năm học 2019-2020 "Kỷ cương, trách nhiệm, đổi mới, sáng tạo"

Hoạt động văn nghệ của học sinh năm học 2016-2017