Saturday, 19/10/2019 - 15:20|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS DTNT Châu Thành - | Chủ đề năm học 2019-2020 "Kỷ cương, trách nhiệm, đổi mới, sáng tạo"

Giáo viên - học sinh trường THCS DTNT Châu Thành giao lưu với trường THPT DTNT Tịnh Biên - An GIang