Saturday, 19/10/2019 - 14:04|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS DTNT Châu Thành - | Chủ đề năm học 2019-2020 "Kỷ cương, trách nhiệm, đổi mới, sáng tạo"
Chỉ thị số 11 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện năm học 2019-2020
Văn bản liên quan